Minggu, 30 Juli 2017

PANDUAN TAMBO ATAU SEJARAH MINANGKABAU UNTUK TOUR GUIDE

TAMBO DAN  SEJARAH MINANGKABAU 
SEBAGAI PEDOMAN KE PEMANDUAN WISATA DI SUMATERA BARAT

Sebagai seorang pramuwisata tentunya kita memerlukan beberapa panduan untuk keperluan kita memandu para wisatawan yang datang ke sumatera barat, bukan saja kita sekedar ingin menjelaskan tapi juga memperkenalkan adat budaya dan keluhuran sejarah nenek moyang kita di masa lalu, sehingga terlahirlah tatanan kehidupan yang begitu rupa seperti yang kita nikmati sekarang ini.
tentunya hal itu terlahir dari proses yang sedemikian rupa dengan jangka waktu yang cukup panjang.

panduan ini selain membantu para pramuwisata juga di harapkan berguna bagi siapa saja yang mencintai RANAH MINANG ini dan bersama sama kembali menggali sejarah yang terpendam sekian lama.

Pada penjelasan ini, penulis membagi penjelasan ini dalam beberapa babak untuk mempermudahkan pemahaman sejarah yang sedemikian dalam ini, seperti pepatah minang mengatakan "JIKO DI KAMBANGAN SALEBA ALAM, KOK DI GULUANG SALEBA KUKU " yang memiliki pengertian : kalau di kembangkan selebar / seluas alam yang bermakna sejarah ini tidak akan habis di ceritakan dalam waktu sehari, dan boleh jadi memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dan lainnya  dan kalau di gulung selebar kuku yang bermakna kalau ingin membuatnya simple, boleh boleh saja kita simplekan sedemikian rupa tanpa harus kita terjemahkan ber buku buku, ber bab bab atau bahkan per kalimat.

demikian agungnya kalimat tersebut sehingga memerlukan pemahaman yang luar biasa.

adapun babak pembagiannya sebagai berikut :
A. ZAMAN PURBA
B. ZAMAN ES MENCAIR
C. ZAMAN ATLANTIS
D. ZAMAN KEDATANGAN SRI MAHARAJA DIRAJA
E. ZAMAN PENYERANGAN KERAJAAN KANDIS
F. ZAMAN PERSEKUTUAN KERAJAAN MINANGA
G. ZAMAN SRIWIJAYA
H. ZAMAN DHARMASRAYA
I. ZAMAN MATARAM KUNO
J. ZAMAN SINGASARI
K. ZAMAN MAJAPAHIT
L. ZAMAN PAGARUYUNG
M. ZAMAN MASUKNYA ISLAM
N. ZAMAN KEKACAUAN SELAT MALAKA
O. ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA
P. ZAMAN AWAL KEMERDEKAAN
Q. ZAMAN PEMERINTAHAN SUHARTO
R. ZAMAN KINI

PENJABARAN TIAP BABAK.

A. ZAMAN PURBA ZAMAN PRA SEJARAH

A.1 KEHIDUPAN MANUSIA PURBA DAN HEWAN PURBA
zaman 80.000 tahun silam telah di huni oleh berbagai kehidupan yang super besar, hidupnya manusia raksasa, hewan raksasa yang banyak kita kenal sebagai zaman dinosaurus, dimana kehidupan masa itu terbagi bagi dalam beberapa bagian. manusia sebagai mahluk paling sempurna mendiami kawasan tepian pantai dan aliran sungai, sementara hewan hewan purba mendiami kawasan hutan belantara yang sedemikian pekat dan gelap dan juga sangat luas masa itu.

dalam Alqur-an dan hadist di sebutkan sebagai berikut :

Dalam buku Al Bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir menuliskan bahwa jarak dari Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Idris AS adalah 1000 tahun sehingga disimpulkan bahwa usia Nabi Adam AS adalah 1000 tahun sedangkan pada kitab Tafsir At Thobry disebutkan umur Nabi Adam AS adalah 1000 tahun dikurangi 40 tahun sehingga dikatakan umur Nabi Adam AS adalah 960 tahun, namun ada juga yang berpendapat 930 tahun ada yang 913 tahun. Wallahu'alam bish showab.

bagaimana dengan ukuran tubuh manusia dahulu / zaman nabi ADAM ?

“Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 dzira’ (hasta). Kemudian setelah Adam manusia berkurang tingginya seperti sekarang ini” (H.R Shahih Bukhari). 1 dzira’ atau hasta itu kira-kira 50 CM jadi tinggi Nabi Adam kira-kira 30 M. Untuk ukuran tubuh lain tidak ada hadis atau ayat yang menerangkannya. Yang jelas ada yang pernah membuat baju berdasarkan hadis ini, panjang baju itu 29 meter, lebar dua pundak 9 meter, leher 6 meter. Wallahu'alam bish showab,

dan bagaimana al quran menjawab siapa mahluk pertama di bumi..?

Mengenai penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi diungkapkan dalam Al-Qur'an:
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (Al-Baqarah 30)”
Jadi menurut Al Qur'an, Adam tidak diciptakan di Bumi, tetapi diturunkan dimuka bumi sebagai manusia dan diangkat /ditunjuk Allah sebagai Khalifah (pemimpin/pengganti /penerus) di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang di ganti, dengan kata lain adalah Adam ‘bukanlah makhluk berakal pertama' yang memimpin di Bumi.
Dalam Al-Quran disebutkan tiga jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah yaitu manusia, jin, dan malaikat. Manusia dan Jin memiliki tujuan penciptaan yang sama oleh karena itu sama-sama memiliki akal yang dinamis dan nafsu namun hidup pada dimensi yang berbeda. Sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu karena tujuan penciptaanya sebagai pesuruh Allah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada makhluk berakal lain selain ketiga makhluk ini.
Dari ayat Al-Baqarah 30, banyak mengundang pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh malaikat pada ayat di atas. Berdasarkan fosil yang ditemukan para arkeolog, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memiliki karakteristik yang primitif dan tidak berbudaya.
jadi kita simpulkan bahwa zaman purba = zaman gigan atau raksasa super pada masa sekarang ini, tapi pada masa itu dimana jumlah manusia yang menghuni bumi dan juga hewan hewan belumlah banyak, oleh allah di ciptakan dengan ukurannya masa itu. seiring perjalanan waktu, ukuran hewan dan manusia menyesuaikan ukurannya sehingga seperti sekarang ini.
pulau sumatera tidaklah seperti yang kita lihat sekarang ini, pulau pulau di seluruh kawasan nusantara ini masih menyatu satu dengan lainnya.

GAMBAR BENTUK KEPULAUAN NUSANTARA PURBA

Hasil gambar untuk peta kepulauan nusantara zaman purba

kehidupan manusia purba dan juga hewan purba di masa itu meninggalkan posil posil,  yang telah di temukan di beberapa daerah di nusantara dan juga kawasan asia, sebagai bukti kehidupan masa purba masa itu.
dimana kehidupan mereka akhirnya di nyatakan sebagian punah dan sebagian masih tersisa dan bertahan hingga sekarang.

kehidupan masa itu di kenal juga dengan istilah  ZAMAN BERBURU.
dimana manusia masa itu bertahan hidup dari berburu, begitu juga hewan hewan purba, bertahan hidup dari berburu. sehingga kebanyakan para predator menjadi momok menakutkan bagi mahluk mahluk lemah di masa itu.
namun pada akhirnya manusia manusia purba yang telah mengalami kemajuan berpikir dan berkumpul dalam sebuah koloni mampu bertahan dari sebuah kejadian yang luar biasa, di sebabkan mereka tinggal di daerah daerah pegunungan yang terdiri dari goa goa batu yang kokoh...
mereka memburu mangsa dengan berkelompok dan mengintai pada saat saat yang tepat.
karena mereka juga harus bertahan dari para PREDATOR lainnya termasuk bangsa KANIBAL
Sabtu, 20 Mei 2017

MINANGKABAU DALAM DISKUSI 2

MASIH DALAM DISKUSI SEJARAH MINANGKABAU

kita telah mengenal nama MINANGKABAU jauh sebelum kita lahir, di zaman nenek dan kakek kita juga telah mengenal nama minangkabau, jadi nama minangkabau sudah begitu lama kiranya,
lantas apa sebenarnya makna minangkabau itu? apakah sebuah kerajaan atau suku bangsa atau sebuah wilayah?

mari kita diskusikan di sini :

GUNUNG SAILAN MENJEMPUT RAJA...

“ Datuk Nyato dirajo sang diplomat”

Datuk Nyato Dirajo adalah pucuk rantau Negeri Domo Kekhalifaan Kuntu, pada masa kurun abad ke 16 masehi pucuk Rantau Negeri Domo bernama Datuk Andomo. Pada masa ini Datuk-datuk Serantau Kampar Kiri sudah bersepakat untuk berdiri sendiri dalam wadah suatu kerajaan. Setelah kesepakatan di buat maka para datuk bersepakat untuk memintah seorang anak Raja Asli dari Raja Pagaruyuang untuk dirajakan di rantau Kampar Kiri.
Maka Datuk Senjayo penjaga batas dari Mentulik, kemudian menjadi delegasi dari Luak Subayang untuk menghadap ke Istana raja Pagaruyuang. Setibah di istana raja maka disampaikanlah maksud dan tujuan kedatangan Bangsawan Kampar Kiri ini, yaitu untuk memintah seorang anak raja yang asli keturunan Daulat Raja Pagaruyuang, dimana anak tersebut akan menjadi “ Bijo ” atau cikal Raja bagi kerajaan Gunung Sailan.
Setelah mendengar maksud kedatangan delegasi Pembesar Rantau Kampar Kiri yang di kepalai oleh Datuk Senjayo. Maka Raja Pagaruyuang kemudian mengiyakan dan merestui keinginan Datuk-datuk dari Kampar Kiri tersebut. Adapun mengenai permintaan untuk membawah seorang anak raja yang asli (laki-Laki) ke Rantau Kampar Kiri, Raja Pagaruyuang waktu itu juga memberikan restunya, silakan ambil dan bawahla ke Kampar Kiri. Kemudian Raja Pagaruyuang menunjuk kepada halaman istana Pagaruyuang waktu itu dan berkata “ di sana ada sekumpulan anak-anak raja Pagaruyuang” ambillah satu dan bawahla ke Negeri Tuan-tuan.
Menurut hikayat para tetua adat, pada waktu itu di halaman istana ada sekitar 40 orang anak laki-laki yang sedang bermain-main, maka Raja Pagaruyuang mempersilakan untuk mencari dan memilih sendiri anak mana yang disukai oleh para Datuk untuk dijadikan Raja di Kampar Kiri. Melihat kesempatan ini maka Datuk Besar ketua delegasi Masyaraakat Kampar Kiri kemudian memilih seorang anak Raja yang paling bagus dan elok raut mukanya. Anak tersebut diambil lalu dibawah ke Rantau Kampar Kiri, lalu di duduk kan diatas tahta di Negeri Gunung Sailan.
Sebelum di Nobatkan menjadi Raja, maka anak raja yang dijemput tadi dilakukan upacara sembah raja. Dimana seluruh Datuk pembesar rantau menyembah anak raja tersebut, sebagai wujud Baiat mereka atas kepemimpinan Raja baru. Akan tetapi setelah dilakukan upacara sembah Raja, Sang Anak Bijo Raja tersebut tiba-tiba sakit, tidak beberapa lama kemudian sang anak menginggal dunia.
Kejadian ini membuat gempar Rakyat serantau Kampar Kiri, dimana raja yang dijemput kepagaruyuang tiba-tiba wafat tak tahan sembah. Maka bermusyarahlah kembali para datuk Pembesar Rantau dimana dalam Musyawarah itu didapat kata sepakat bahwa jika anak Raja tersebut wafat tak tahan sembah, berarti anak tersebut bukan anak raja yang asli dari kerajaan Pagaruyuang.
Maka diutuslah delegasi kedua yang dikepalai oleh Datuk Singo rajo Dibanding, kembali menghadap Raja Daulat Pagaruyung, dengan maksud yang sama yakni memintah anak raja yang asli untuk dijadikan raja di Gunung Sailan. Setibah di istana Raja Pagaruyuang jawaban Raja tetap sama yakni silakan dipilih dari sekumpulan anak raja Pagaruyuang yang ada. Kemudian Datuk Singo Rajo Dibanding kembali memilih seorang anak yang menurut hemat dan pertimbangan beliau ini adalah anak raja yang asli. Setelah dapat maka dibawahlah kerantau Kampar Kiri, sebelum sampai di Gunung Sailan disuatu tempat maka berhentilah datuk Singo dan pengiring nya dan kemudian menghampiran sang Raja Muda Pagaruyuang tersebut, kemudian bertanya apakah tuan muda adalah anak raja Pagaruyuang..? maka sang anak tersebut mengangguk. Lalu datuk Singo kembali memastikan agar kejadian pertama tidak terulang kembali, apakah tuan muda, benar-benar anak Raja asli/kontan raja Pagaruyuang. Mendengar pertanyaan tersebut maka tuan muda dari Pagaruyuang ini kemudian menggeleng.
Mendengar jawaban sang Tuan muda dari Pagaruyuang maka bingunglah datuk Singo, maka tuan Muda ini diberi gelar “ Rajo Ongguak –Geleng”. Untuk memastikan bahwa anak ini bisa untuk dijadikan Raja di Kampar Kiri, maka diadakanlah kembali upacara “sembah Raja” jika benar dia anak Raja asli Pagaruyung asli pasti tahan sembah, kata sang Datuk. Setelah upacara sembah raja, tidak berapa lama sang tuan muda menderita sakit perut, tidak lama kemudian tuan Muda dari Pagaruyuang ini juga mennggal duni. Maka bertambah bingunglah para pembesar Rantau Kampar Kiri, dua kali menjemput Raja, kedua-duanya berakhir dengan kegagalan.
Maka dengan tekad bulan, sekali layar terkembang, pantang surut kebelakang, maka diadakan musyawarah kembali dan dibentuklah delegasi ketiga, untuk memimpin delegasi ketiga ini kemudian diserahkan kepada Datuk Andomo, yakni pucuk Rantau Negeri Domo, Kekhalifaan Kuntu. Maka berangkatlah sang Datuk pembesar rantau Kampar Kiri ini kembali ke Istana Raja Pagaruyung dengan tekad akan mendapatkan seorang anak Raja yang asli keturunan Raja Pagaruyuang.
Setelah sampai di Pagaruyuang, sang datuk Andomo tidak lansung ke istana Raja, tetapi sang datuk pergi kepasar dan membeli setandan pisang. Lalu dipikullah pisang tersebut ke istana Raja Pagaruyung, setelah tiba di halaman istana, maka dipanggillah semua anak-anak yang bermain dihalaman istana dan diberikan pisang ( diumbuok dengan pisang). Anak-anak kemudian ramai berebut pisang sang datuk, sambil membagikan pisang sang datuk mengajukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut, maka anak raja Pagaruyuang yang sebenarnya. Maka anak-anak tersebut dengan polosnya menunjuk kepada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di pingir lahaman istana. Anak tersebut tidak ikut berebut pisang sang datuk.
Maka Datuk Andomo memperhatikan gaya anak-anak istana ini memakan pisang, ada yang lansung dibuka dan dibuang kulitnya. Kemudian buah pisang lansung dimakan oleh anak-anak tersebut, beragam cara memakan pisng anak-anak istana ini. Kemudian sang datuk mendatangi anak yang duduk dipinggir halaman dan memperhatikan sang anak ini. Secara lahiriah sang anak terkesan biasa-biasa saja , bahkan dilihat dari kulit sang anak berwarna agak hitam dan rupa yang tidak terlalu tampan. Secara lahiriah tentu sang Datuk tidak begitu yakin jika sang anak ini Tuan Muda yang sebenarnya dari kerajaan Pagaruyuang.
Maka sang Datuk Andomo kemudian mempersembahkan buah pisang yang dibawah nya kepada tuan muda Pagaruyuang ini, pemberian sang datuk diterima oleh sianak. Kemudian sang tuan muda ini membuka kulit pisang selembar demi selembar dan menyisahkan bahagian bawahnya, karena bagian bawah itu adalah tempat untuk memakan pisang secara berlahan. Cara ini disebut dengan tata cara santap istana yakni disebut “ Kubak Ajo”. Melihat tatakrama sang tuan muda Pagaruyuang ini maka yakinlah sang datuk Kampar Kiri bahwa memang tuan bujang hitam inilah anak Raja yang asli dari Dinasti Raja Pagaruyuang.
Kemudian sang Datuk Kampar Kiri ini , kembali menemui Raja Pagaruyung dengan tujuang yang sama dengan dua delegasi terdahulu yakni untuk meminta seorang anak raja yang asli keturunan lansung dari Raja Pagaruyuang untuk dirajakan di Kampar kiri. Sebagaian mana jawaban terdahulu seperti itulah jawaban raja Pagaruyuang yakni mempersilahkan Datuk Andomo untuk memilih seorang anak , dari halaman istana Pagaruyung.
Dengan diberikan izin tersebut, maka dengan cekatan Datuk Andomo bergerak menuju tuan Muda Hitam tersebut mengapit tangannya dan membawah Sianak kehadapan Raja Pagaruyuang, sambil berkata bahwa dia akan membawah anak ini ke Gunung Sailan untuk dijadikan Raja di kampar Kiri. Melihat kejadian ini maka terkejutlah sang Raja Pagaruyuang, melihat anak laki-laki satu satunya sudah berada dalam gengaman tangan datuk Andomo dari kampar Kiri. Malang tak dapat ditolak, munjur tak dapat di raih, kata izin telah keluar dari mulut tuanku Raja, tentu pantang untuk menjilat ludah yang telah terlajur dibuang. Maka Sang Raja mengiyakan permintaan Datuk Andomo dari Kampar Kiri.
Kemudian setelah semua perlengkapan sudah siap di depan istana pagaruyung maka Datuk Andomo kemudian akan turun dari istana Pagaruyuang membawa sang Tuan Muda untuk dijadikan Raja di Rantau. Melihat kejadian tersebut maka terseraklah tagis di tengah istana, dimana ibu sang Raja Bujang menagis meraung menyaksikan putra tunggalnya di jemput terbawah oleh Datuk-datuk dari kampar kiri. Melihat kejadian tersebut bertambah yakinlah Sang datuk Andomo bahwa yang terbawa adalah Anak Raja Asli Pagaruyuang. Dengan senyum kemenangan Sang Datuk Andomo kemudian meninggalkan Istana Pagaruyuang kembali Ke Gunung Sailan.
Setibah di Gunung Sailan Kampar Kiri, maka segeralah diadakan acara nobat Raja melalui acara sembah Raja dan pembacaan Sumpah setia di Muarabio tepatnya di pulau Angkako. Maka jadilah Tuan Bujang Pagaruyuang sebagai Raja pertama kerajaan Gunung Sailan Kampar Kiri.
Kecerdikan Datuk Andomo dalam bersiasat untuk mendapatkan anak raja yang asli dari Pagaruyung ini menjadi legenda turun temurun di Rantau Kampar Kiri. Sehingga Datuk Andomo pucuk Rantau Negeri Domo memperoleh kehormatan sebagai orang Besar Raja Gunung Sailan dengan gelar Datuk Nyato Dirajo, yakni sebagai mentri untuk urusan pemerintahan dalam negeri.
Catatan penulis : Menurut hikayat tambo Kampar Kiri, sumpah sotie ini dibawah oleh Raja Mangiang ke kampar kiri dari Pagaruyuang. sumpah setia ini mengambil dasar dari sumpah setia Khadam poghiek di tanah pariangan. sumpah sotie ini adalah perjanjian antara Datuk Besar Khalifah kampar Kiri dan Datuk Godang (mamak pisoko rajo gunung Sailan) mewakili Rajo Mangiang yang masih kecil dengan 13 orang Datuk delegasi dari 13 Koto serantau Subayang..perjanjian ini disepakati di Pangkalan Tuo/ Pangkalan serai oleh Datuk Bandaro hitam pada abad ke 16 masehi. bunyi sumpah setia ini dibacakan di pulau Angkako di Muara Bio, tetapi di perjanjian ini di tulis Muara Subangi ( negeri Domo). dibawah Datuk Khalifah Kuntu Datuk Rajo Godang/ Datuk bandaro sekarang.
Sumber :
1. Di sarikan dari diskusi lepas denga tokoh-tokoh adat Kampar kiri tentang tambo alam Minangkabau, Pagaruyung dan Gunung Sailan.
2. Tambo Adat Manyigi Tambo Adat Kampar Kiri Dalam Minangkabau, oleh H. Munir Junu Datuk Bandaro.

Kisah di atas di salin dari tulisan saudara  Zaldi Ismet https://www.facebook.com/profile.php?id=100001476524796&fref=nf

silahkan post comment dan inputnya di sini

MINANGKABAU DALAM DISKUSI 1

KERAJAAN - KERAJAAN DI MINANGKABAU

nama minangkabau begitu terkenal sehingga di se antero dunia, tapi di saat kita menanyakan dimana kerajaan minangkabau... kita bertemu dengan kebuntuan dan banyaknya kisah tentangnya.

sebuah misteri yang begitu dalam sedalam lautan, tiada ter ukur lagi.
kita pun mengenal istilah DI KAMBANGAN SALEBA ALAM, KOK DI GULUANG SALEBA KUKU yang mempunyai makna apabila di KAMBANGAN ( KEMBANGKAN ) di ceritakan secara detil akan memerlukan waktu yang banyak untuk menjelaskan dan menjabarkannya, dan makna DI GULUANG SALEBA KUKU ( DI GULUNG SELEBAR KUKU ) adalah sebuah kisah atau penjabaran yang di simplekan.
dengan kondisi yang sedemikian itu kita berusaha menjabarkan sekemampuan kita dan dari data data serta kisah kisah yang dapat penulis simpulkan dan kumpulkan. selebih nya adalah hak Tuhan dalam rahasia alam terdahulunya.

KISAH MISTERI LELUHUR MINANGKABAU
Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, semasa pemerintahan Datuk Suri Diraja di Nagari Pariangan, datanglah Rusa Emas dari Lautan, rusa itu kemudian dapat dijerat oleh datuk.
Cerita ini sejatinya adalah kiasan dari datangnya seorang raja bermahkota dari Wangsa Syailendra, yang menyingkir ke Gunung Marapi.  Di Pariangan sang bangsawan ini dikawinkan dengan adik Datuk Suri Diraja dan kemudian dirajakan dengan gelar Sri Maharaja Diraja (sumber : Asal Muasal Pagaruyung).
minang1
 
Sri Maharaja Diraja, dalam Hikayat Palembang
Dalam Hikayat Palembang, selepas Kedatuan Sriwijaya tepecah akibat serangan Kerajaan Chola tahun 1025 M, muncul Kerajaan Bukit Siguntang di wilayah Palimbang. Penguasa Bukit Siguntang dikenal dengan nama Maharaja Sulan (Raja Segentar Alam).
Maharaja Sulan diperkirakan memerintah pada sekitar tahun 1070an Masehi, dikemudian hari memeluk Islam atas upaya dakwah Puyang Sungai Ogan “Wali Putih”, sang Raja kemudian juga dikenali dengan nama Iskandar Zulqarnain Syah Alam

(sumber : Legenda Segentar Alam, Raja Muslim Sriwijaya dari Bukit Siguntang Palembang ? dan [Misteri] Naskah Matari Singa Jaya Himat, dan Penguasa Kuno Bukit Siguntang pasca runtuhnya Kedatuan Sriwijaya ?).

Maharaja Sulan memiliki 2 orang anak, bernama Raja Alim dan Raja Mufti. Sepeninggal Maharaja Sulan, putera beliau Raja Alim menggantikannya. Setelah beberapa lama memerintah, Raja Alim wafat, kerabat Istana kemudian mengangkat puteranya Raja Alim II sebagai penguasa.
Pengangkatan Raja Alim II ini mendapat protes dari pamannya Raja Mufti, karena dianggap tanpa melalui kesepakatan dalam musyawarah. Dalam upaya menghindari perang saudara Raja Alim II, bersama para pendukungnya hijrah ke pedalaman.

Keberadaan Raja Alim II inilah kemudian dicatat dalam Tambo Alam Minangkabau, sebagai Bangsawan dari Wangsa Syailendra, yang kemudian menurunkan para penguasa di negeri Minang.
Sri Maharaja Diraja, Leluhur Lareh Suku Piliang

Berdasarkan Ranji Tambo Alam Minangkabau, yang dibuat oleh Drs. Mid Jamal, Sri Maharaja Diraja memerintah Kerajaan Pariangan pada masa 1127-1149. Ia tercatat memiliki 3 orang istri, yaitu : Puti Indo Jelita, Puti Cinto Dunie dan Puti Sidayu.
Dari istrinya Puti Indo Jelito, Sri Maharaja Diraja memiliki putera Sutan Paduko (Datuk Ketumanggungan), yang kelak menurunkan 8 Suku dalam Lareh Suku Piliang

(sumber : Tambo Alam Minangkabau).
stempel 
Bersumber dari Leiden University Library Cod.Or. 1745, hal. ii & iii, ditemukan stempel Datuk Ketumanggungan, yang menggunakan aksara arab-melayu (sumber : stempel minang).
Disinyalir Datuk Ketumanggungan dan ayahnya Sri Maharaja Diraja telah beragama Islam, dan hal ini sangat wajar, mengingat kakek mereka Raja Sulan adalah seorang muslim dengan gelar “Iskandar Zulqarnain Syah Alam”.

palembang19b
WaLlahu a’lamu bishshawab

Catatan Penambahan :
1. Diagram Time Line, dengan pedoman kepada susunan silsilah, yang dibuat oleh Drs Mid Jamal (Link) :
timelinedata1
2. Silsilah Kerajaan Melayu, dengan mengambil sumber dari berbagai daerah, sekaligus merevisi beberapa data silsilah dalam artikel…

SUMBER ( https://kanzunqalam.com/2017/01/20/misteri-sri-maharaja-diraja-leluhur-masyarakat-minangkabau/ )

Rabu, 08 Februari 2017

KERAJAAN - KERAJAAN AWAL DI INDONESIA - NUSANTARA

KERAJAAN - KERAJAAN AWAL DI INDONESIA - NUSANTARA

mari kita mengenal kerajaan kerajaan awal yang lahir setelah zaman es mencair atau di awal abad masehi, untuk memperkaya wawasan dan pengingat akan sejarah masa lampau

ABAD KE 1 MASEHI

SUMATERA
1. kerajaan KANDIS ( -1 M s/d 2 M )
2. kerajaan PASUMAYAM KOTO BATU ( 1M - 2M )
3. kerajaan BARUS

JAWA
1. kerajaan SALAKA NAGARA ( 1M - 2M )

ABAD KE 2 MASEHI
SUMATERA
1. kerajaan MUARO JAMBI - MELAYU TUA ( 2M - 3M )
2. kerajaan PARIANGAN ( 2M - 3M )
3. kerajaan KOTO ALANG - kandis ( 2M )
4. kerajaan PINANG MASAK - kandis ( 2M )
5. kerajaan KANCIL PUTIH - kandis ( 2M )

JAWA
1. kerajaan TARUMA NAGARA ( 2M - 4M )
2. kerajaan AGNI ( 2M )

ABAD KE 3 MASEHI
SUMATERA
1. kerajaan BUNGO SETANGKAI
2. kerajaan DUSUN TUO
3. kerajaan KANTOLI - KUNTALA
4. kerajaan BUKIT BATU PATAH

KALIMANTAN
1.kerajaan KUTAI

JAWA
1. kerajaan TARUMA NAGARA
2. kerajaan SUNDA